IHF-märkning

När det gäller bollkvalitet så lämnas inget åt slumpen.

IHF-märkning

Nästan alla bollar vi tillverkar är certifierade av det internationella handbollsförbundet IHF (International Handball Federation). Den här märkningen understryker att det är bollar av toppkvalitet vad gäller omkrets, rundhet, vikt och studs. De visade figurerna gäller endast IHF-bollar storlek 3:

1. Omkrets

Omkretsen är en avgörande faktor som styr bollkontrollen. Bollar som är för stora eller för små är svårare att hantera. I det här testet så mäts bollens omkrets vid 16 olika punkter och vid ett bolltryck på 0,5 bar. Storleken som krävs för IHF-certifiering ligger mellan 580 - 600 mm.

2. Rundhet

Bollens form måste vara perfekt rund för att det ska gå att garantera konsekvent flygning och bekväm hantering. Bollen mäts återigen vid 16 olika punkter vid ett tryck på 0,5 bar. Den här gången så beräknas diametern, skillnaden mellan det största och det minsta diametermåttet får inte vara mer än 2 % i IHF-bollar.

3. Vikt

Bollens vikt är mycket viktig för ett precist passningsspel. Om bollen är för tung så måste spelaren använda mycket mer energi för att göra en precis passning. En bolls exakta vikt beräknas efter 24 timmar i ett stängt rum vid en temperatur på 21°C och en luftfuktighet på 65 %. Den föreskrivna vikten ligger mellan 425 och 475 g.

4. Studs

Bollens studs beror på bollstrukturen, dess blåsa och lufttrycket. Om det sänks för mycket så kommer bollen snabbt att förlora sin studs. För att förhindra det så finns ett annat test. Lufttrycket mäts två gånger med ett intervall på 72 timmar och resultaten jämförs. Bollen pumpas upp till ett tryck på 0,6 bar och det trycket får inte sjunka mer än max. 15 %.

Bolltest
Förutom de föreskrivna testerna så utför vi även ytterligare tester för att kontrollera tryckförlust, konsekvens i form och storlek samt motstånd vid temperaturändringar. Vi utför även jämförande tester på bollarnas egenskaper vid olika lufttryck.

Storlekstabeller